O kancelarii

Założycielem Kancelarii jest adw. Remigiusz Sapieja. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra uzyskał w lipcu 2000 r. broniąc pracę magisterską pt. „Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i sądowo - administracyjnym” napisaną pod kierunkiem dra hab. Jana Pawła Tarno, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończył dwa kierunki studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, ponadto posiada uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Podczas swojej kariery zawodowej pracował i poznał zasady funkcjonowania jednostek administracji państwowej, samorządowej i instytucji finansowych.

W latach 2005-2008 odbył etatową aplikację sądową w Okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu. We wrześniu 2008 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą.

Adw. Remigiusz Sapieja jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Jest także wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Do 15 października 2009 r. Kancelaria miała swoją siedzibę w Kaliszu.

Jak działamy

Mając na uwadze dobro klienta i jakość usług, dogłębnie analizujemy problem i przed podjęciem się prowadzenia sprawy rzetelnie informujemy klienta o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia celu. Wspólnie z klientem konsultujemy strategię działania.

Kancelaria obejmuje zasięgiem działania nie tylko miasto Turek, ale obszar całego kraju. Współpracuje z doświadczonymi kancelariami z Kalisza i innych miast – m.in. z Warszawy, Łodzi i Poznania.

Klienci Kancelarii mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę (art. 6 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1058 ze zm.).Kancelaria   |   Oferta dla klientów indywidualnych   |   Oferta dla klientów instytucjonalnych   |   Honoraria   |   Kontakt

© Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sapieja 2009 Projekt i realizacja online24.pl

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.