Honoraria

Proponujemy przejrzyste zasady rozliczeń finansowych z klientem tak, aby nie stanowiły na żadnym etapie sprawy zaskoczenia. Wysokość honorarium jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego - honorarium określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy;
  • System rozliczeń godzinowych - wysokość honorarium zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Porady prawne

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Pisma procesowe i umowy

Koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu, w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie projektu pisma procesowego lub umowy można uzyskać telefonicznie lub przesyłając zapytanie emailem.

Sprawy sądowe

Za prowadzenie spraw sądowych najczęściej pobierane jest wynagrodzenie zryczałtowane. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Przykładowo w sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

Negocjacje

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie e-mailem. 

 Kancelaria   |   Oferta dla klientów indywidualnych   |   Oferta dla klientów instytucjonalnych   |   Honoraria   |   Kontakt

© Kancelaria Adwokacka Remigiusz Sapieja 2009 Projekt i realizacja online24.pl

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.